Mahal kong Juan Dela Cruz,

Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ika-siyam ng Mayo?

Ilang araw na lang, magpapalit na tayo ng administrasyon. Sasailalim na muli ang ating bansa sa  isang bagong liderato. Ilang araw na lang, masisilayan na natin ang isang panibagong simula– isang banaag ng bagong umaga.

Napag isipan mo na ba kung sino ang pinakakarapat-dapat mong iluklok na susunod na pinuno ng ating bayan? Nasilayan mo na ba ang magiging imahe ng bansa sa susunod na anim na taon? Lubusan mo na bang ipinagkakatiwala ang iyong kinabukasan sa iyong kandidato? Sana naman, oo. Dahil panahon na upang manindigan ka sa sarili mong pinaniniwalaan. Panahon na para bagtasin mo ang landas tungo sa kaunlaran ang bansa. Ang bawat yapak mula sa isang Pilipino na tulad mo ay tunay na magiging instrumento upang makamit mo ang layuning matagal nang nais matamasa.

Marahil ang ilan sa iyong kapwa Pilipino ay hindi ganoon kamulat sa mga isyung kinakaharap ng ating lipunan sa kasalukuyan. Madali kang magpalamon sa sistema kung kaya’t ang kaunlaran ay nagiging mailap sa iyong mga kamy, tila isang hangin na hinagkan ang pisngi ng ating mga palad. Nararapat lang na pagtuunan mo nang kaukulang pansin ang mga nangyayari sa lipunang iyong ginagalawan. Ikaw ang bida sa istoryang ito, isa kang malaking sektor ng bayan. Sabi nga sa isang kataga, “kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino?”

Ngayon na ang tamang pagkakataon upang simulan mo ang pagbabagong matagal mo nang hinahangad. Panahon na upang simulan ang mga repormang ipinaglalaban ng mga mamamayang Pilipino. Batid natin ang sistemang halos nagpapahirap sa milyun-milyong Pilipinong kagaya mo. Ang bureaukrasya na tila minamanipula ng gobyerno ang syang tanikalang pumipigil sa lahat ng ating kayang makamtan. Panahon na upang lumaya sa anumang uri ng sistemang umiiral sa ating bansa. Nararapat lamang na simulan mo ang pagbabago.

Ngunit bago mo punahin ang gobyerno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, magnilay-nilay ka muna. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ba ang (mga) nagawa mo na para sa kaunlaran ng ating bansa. Naging isang mabuting Pilipino ka ba sa loob ng nakaraang anim na taon? Sigurado ka bang taas-noo mong ipinagmamalaki sa mundo na isa kang Pilipino? Pagnilayan mo ang bawat maliliit na bagay na maaaring sumukat ng iyong pagka-Pilipino. Sa simpleng mga tanong kagaya ng: Nagtatapon ka ba ng basura sa tamang lugar? Nagtitipid ka ba sa pagkonsumo ng kuryente? Hindi ka ba nagsasayang ng tubig? Tinatangkilik mo ba ang mga produktong Pilipino? Hindi ka ba nandaraya ng kapwa? Nagbigay ka na ba ng tulong sa iba’t-ibang institusyong sosyal ng lipunan? Hindi ka ba  nagpapabayad sa mga kandidato? Isa ka bang huwarang modelo sa kapwa mo? Maaaring ang mga ito ay hindi ang buong batayan ng iyong pagka-Pilipino. Subalit ang maliliit na mga bagay na ito ay tunay na magdadala sa atin tungo sa landas na ating minimithi sa loob ng napakatagal nang panahon.

Masdan mo ang iyong sarili sa abot ng iyong tanaw. Hindi ba’t ikaw ang higit na nakakikilala sa sarili mo kaysa sa iba? Alam mo ang mga bagay na ginagawa mo sa iyong sarili lalo na sa bansa. Ikaw ang higit na makaiimpluwensya sa iyong mga desisyon at pananaw sa buhay. Kung may poot ka sa administrasyon, gawin mo pa rin ang nararapat na gawi. Hindi matutumbasan ng kahit na anong salapi ang bawat tamang bagay na iyong ginagawa. Hindi matutumbasan ng anumang uri ng yaman ang bawat bagay na iyong pinaninindigan.

Malamang ay marami tayong agam-agam sa kung anu-ano ang mga maaaring kahinatnan ng ating bayan sa pamumuno ng bagong presidente. Panahon na rin upang lubusan nang talikdan ang mga negatibong nangyari sa nagdaan. Nakita mo na ba ang mga magagandang bagay na nangyari sa malapit-nang-magtapos na administrasyon? Marahil ay hindi mo na napapansin sapagkat nakatuon ang iyong atensyon sa lahat ng masasama. Ngunit, wala nang mangyayari sa nakaraan. Hindi ba’t mas mainam na tanawin mo ang hinaharap sa pamamagitan ng kasalukuyan? Panahon na upang gawin mo ang iyong tungkulin ngayon upang unti-unting mabuo ang nakaguhit pa lamang na hinaharap. Simulan mo sa iyong matalinong pagboto. Simulan mo ang pagbabago. 

Hindi ba’t kabigha-bighani ang isang bansang may maayos na sistema? .. May maayos na gobyerno. Natutugunan ang pangangailangan ng pangkalahatan. May maunlad na ekonomiya at agrikultura. May magandang plataporma sa edukasyon. May programa sa kalusugan. May kaakit-akit na turismo. May maayos na imprastraktura. At may isang PINUNONG tumatalima sa tinig ng bawat sektor ng lipunan.  Kaysarap isipin na ang Pilipinas ay handa na sa transpormasyong dati-rati ay nakaguhit lamang sa hangin. Totoo ngang malayo-layo na rin ang ating narating mula nang makamtan natin ang lubos na kasarinlan mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang kaunlaran at progreso ay handa na nating bagtasin sa pag-upo ng magiging bagong Pangulo ng republika. 

Iluklok mo sa puwesto ang Pangulo na isinusulong ang kalakhan ng serbisyong panlipunan– Isinisulong ang SSS pension hike; ipinaglalaban ang libre at dekalidad na edukasyon at nilalabanan ang pagsasapribado ng serbisyong pangkalusugan. Hanapin mo ang Pangulong isinusulong ang kagalingan ng mamamayan– ipaglalaban ang dagdag na sahod sa mga manggagawang Pilipino at bawat kawani ng gobyerno; susugpo sa kontraktwalisasyon sa trabaho para sa kapakanan ng milyun-milyong batang kakalam ang sikmura sa kawalang ng trabaho ng kanilang mga  magulang; may tunay na reporma sa lupa at irigasyon; isinusulong ang makatwirang buwis sa bawat manggagawa; magbibigay ng permanenteng trabaho sa mga bagong nagsipagtapos; may suporta sa lokal na idustriyalisasyon ng bansa; at ipinaglalaban ang pangunahing bilihin sa merkado, presyo ng petrolyo at singil sa kuryente at tubig.

Piliin mo ang pinuno na lalaban sa katiwalian at mag-a-abolish ng pork barrel at iba pang porma ng korapsyon. Pinuno na mangangalaga sa karapatang pantao at magtataguyod ng karapatan ng kababaihan, bata at piniling kasarian. Suriin mo ang lider na mangangalaga sa mga bagong bayani ng bansa-, ang magigiting nating mga OFWs.. magpapairal ng hustisya sa mga naapi at sugatan. Hirangin mo ang lider na isinusulong ang kapakanan ng kalikasan at mga katutubong mamamayan.. isang lider na susugpo sa ilegal na mga pagmimina sa mga bundok.. isang lider na magtatanggol sa mga karapatan ng bawat katutubo sa kanilang lupang ninuno.

Suriin mo din kung sino ang Presidente na ipaglalaban ang pambansang soberanya. Suriin mo kung sino ang may kakayahan labanan ang militaristang agresyon ng China at US sa West Philippine Sea; nilalabanan ang EDCA, VFA at iba pang di-pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at iba pang bansa; nilalabanan ang mga baseng militar ng United States sa ating arkipelago at lumalaban para sa pambansang patrimonya ng Pilipinas.

Sa mas maliit na lebel, ang iyong lokal na gobyerno ay humihingi rin ng tulong mula sa iyo. Hindi tulong para hingin ang boto mo– kundi tulong upang maisaayos ang iyong bayan sa pamamagitan ng isang masusing pagsusuri ng bawat kandidato. Huwag mong piliin ang isang kandidato dahil lamang sa kamag-anak mo siya o kaibigan. Huwag mo rin syang piliin dahil lamang sa minsan sa buhay mo ay naambunan ka ng kanyang tulong. At higit sa lahat, huwag mong hayaang bilhin nila ang boto mo. Ang boto ay isang pag aaring hindi mo kinakailangan ipagbili sa halagang kikitain mo pa naman. Karapatan iyan ng bawat mamamayan. At pagdating sa pagboto, tandaan mo, pantay-pantay tayo. Tigi-tig-isa lamang tayo ng boto. Mas isipin mo ang kahihinatnan ng sarili mo, ng iyong pamilya, kapag ibinoto mo ang hindi naman talaga karapat-dapat. Piliin mo ang kandidatong may kakayanan pamunuan ang iyong mahal na bayan at lalawigan. Suriin mong mabuti, hirangin ang nararapat

Ikinalulugod kong nakikialam ka na sa isyung panlipunan. Hindi ka isang langaw sa pader na hindi napapansin. Hindi ka isang hangin na dumadaan lamang. Tunay ngang iba na ang naging bunsod ng teknolohiya sa bawat isa sa atin. Sa ilang click mo lang ng mouse ng kompyuter, ilang basa mo lang ng iba’t ibang artikulo, sa loob ng ilang minuto, maaaring maging iba na ang pananaw at paninindigan mo. Ganito ka-impluwensyal ang social at mass media. Kahit na minsan, nilalagyan na nila ng palamuti ang katotohanan, nagbubulag-bulagan ka pa din. Nagbibingi-bingihan. Huwag tayong ganito. Dalawa ang mata natin at tainga at may isang dila. Tila ba tumutugma sa metapora na kailangan mong tingnan at pakinggan nang mas mahusay bago sabihin mo kaagad. Hindi ko sinasabi sa iyong wag mong ipakalat ang bali-balita sa paligid. Ang ipinupunto ko lamang, maging patas at mapanuri ka.

Ipahayag mo ang bugso ng iyong damdamin. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba. Tandaan mo: may opinyon ka, may opinyon sila. May masasabi sila sa bawat sasabihin mo. Ngunit, hindi dapat iyan maging suliranin sa iyo. Hindi batayan ang katalinuhan sa pagpapahayag ng sariling damdamin at kuro-kuro. Hangga’t alam mong may punto ka, may ipinaglalaban ka, sabihin mo. May kalayaan ka upang magsiwalat ng sarili mong ideolohiya at mga pananaw. Para saan pa at demokratiko ang istruktura ng ating bansa? Hindi nakipaglaban ang mga bayani natin upang diktahan tayo ng ilan. Huwag kang makikinig sa dikta ng iba kung hindi iyan ang sinasabi ng utak at puso mo. Ipahayag mo ang mensaheng namumutawi sa iyong tinig. Huwag kang magpapadala sa agos ng buhay. May sariling alon ang ilog mo at ikaw ang kapitan na magmamaneobra ng sagwan. 

Minsan ba ay naramdaman mong nahihilo ka na sa dami ng mga tarpaulin ng mga kandidato sa bawat lansangan. Sa bawat lingon mo, mukha ng iba’t-ibang kandidato ang tatambad sa iyong paningin. Mga tarpaulin na pagkatapos ng eleksyon ay iiwan na lamang ng mga kandidato bilang mga kalat. Sana, kung gaano sila kasigasig magkabit ng mga tarpaulin sa bawat poste, ganoon din sila kasigasig na magtanggal. Hindi nila dapat iiwan na lamang matapos ang halalan. Minsan ba ay naririndi ka na sa ingay ng mga jingles nila? Sa paggising mo sa umaga, malalakas na tunog ng speaker ang iyong maririnig. Nakasasawa na ang ganitong uri ng panliligaw ng kandidato. Ngunit tandaan mo, bulto-bulto mang tarpaulin ang makita mo, paulit-ulit man na jingle ang iyong marinig, ikaw pa rin ang may hawak ng boto mo.

Nais kong ibahagi sa iyo na hindi mo kailangan maging isang estudyante ng araling panlipunan kagaya ng kursong aking pinagsusumikapan. Aaminin ko, hindi ako mulat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa lipunan. Marami pa akong hindi nalalaman. Subalit bukas ako sa lahat ng posibilidad at angkop na pagtanaw sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan maging isang propesyonal sa dalub-ulnungan at mag-aral sa primyer na unibersidad ng bansa upang magbahagi ng kaalaman sa iba. Ordinaryong tao man ay maaaring magbahagi ng dunong sa kanyang kapwa. Mahalaga pa rin ang patuloy na pananaliksik sa mga isyu ng ating lipunan. Subalit mas mahalaga ang paniniwalang may pagpapahalaga ka sa mga nangyayari sa iyong paligid at hindi mo basta-basta isinasantabi na lamang ang mga bagay na kung tutuusin ay malaki ang papel sa buhay mo, sa kapwa mo.

Huwag mo kailanman maliitin ang kapangyarihan ng iyong boto. Ito ang katangi-tanging lakas na mayroon ang bawat Pilipino. Panghawakan mo ang susi na magbubukas sa pinto ng pag-asa. Maging matalino tayo sa pagpili ng ating mamanukin sa darating na Lunes. Minsan ka lamang sa buhay mo boboto kung kaya’t gawin mo na ang tama ta nararapat. Anim na taon ang iyong bubunuin kapalit ng tinta ng plumang iyong gagamitin. Ikintal mo sa isip mo na ikaw ang susi sa ikatatagumpay ng Pilipinas. Hawak mo sa iyong mga kamay ang ikauunlad ng Perlas ng Silangan.

May panahon pa para mag-isip at magnilay-nilay. Iluklok mo sa puwesto ang pinakakarapat-dapat at mahusay na pinuno maging na pambansa at lokal na yunit ng gobyerno. Isa ka sa pinakamalaking sektor ng lipunan at ikaw ang sentro ng halalang ito. Ikaw ang apoy ng sulo na  magsisilbing liwanag sa daan.

Patnubayan nawa ng MayKapal ang bawat Pilipino sa nalalapit na halalan. Tanglawan Niya nawa ng natatanging liwanag ang kaisipan ng bawat mamamayang may responsibilidad na bumoto at maghalal. Maging matagumpay sana ang paggawad ng kapangyarihan sa mga susunod na salinlahi ng mga pinuno ng ating bansa. 

Taas noo at saludo ako sa lahing kayumanggi. Ipinagmamalaki ko ang aking pagka-Pilipino.

Hanggang sa muli, kapwa ko Juan Dela Cruz!

Advertisements

2 thoughts on “Mahal kong Juan Dela Cruz,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s